Health Stories

Health Stories

ปี : 2014 |

 

พาราไดม์เพิรลส์ ไอซี (Paradigm Pearls IC) คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จุลินทรีย์สุขภาพโพรไบโอติคภายใต้สิทธิบัตรจากอเมริกาบรรจุในเม็ดแคปซูลรูปทรงกลมขนาดเล็กเท่าเม็ดไข่มุก รับประทานง่าย และสะดวกต่อการเก็บรักษา

 

พาราไดม์ เพิรลส์ ไอซี ผลิตและบรรจุด้วย เทคโนโลยี Microencapsulation ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมยา เพื่อช่วยปกป้องเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ให้มีความคงตัวต่อสภาพแวดล้อมตั้งแต่วันที่ผลิตจนถึงวันที่บริโภค รวมถึงสภาวะกรดด่างในระบบทางเดินอาหารเมื่อบริโภคเข้าไปแล้ว และละลายตัวปลดปล่อยเชื้อจุลินทรีย์เมื่อเดินทางถึงลำไส้ใหญ่ ให้แบ่งตัวเจริญเติบโตหรือเกาะติดอาศัยอยู่บริเวณผนังลำไส้ โดยนวัตกรรมTrue Delivery Technology นี้ เชื้อจุลินทรีย์จะถูกบรรจุในเม็ดแคปซูลเคลือบ 3 ชั้น ประกอบด้วย

§  เจลาติน กลีเซอรีน และแพคติน ทำให้เม็ดคงรูปเป็นทรงกลม มีความคงทนต่ออุณหภูมิ ความชื้น และภาวะกรด มีการละลายตัวได้ดีที่สภาวะกรดด่างในลำไส้

§  น้ำมันพืช ช่วยเคลือบเม็ดแคปซูลอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้ทนต่อความชื้น และห่อหุ้มป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์สุขภาพถูกทำลายจากกระบวนการผลิต

§  ถั่วเหลืองเล็คซิติน ทำให้จุลินทรีย์สุขภาพภายในแคปซูลสามารถแขวนลอยอยู่ในเม็ดทรงกลม

 

สายพันธุ์จุลินทรีย์สุขภาพที่มีอยู่ใน พาราไดม์ เพิรลส์ ไอซีประกอบไปด้วย 6 สายพันธุ์ ได้แก่ แล็กโตบาซิลลัส แอซิโดฟิลัส แล็กโตบาซิลลัส รามโนซัส บิพิโดแบคทีเรียม แล็กทิส บิพิโดแบคทีเรียม เบรเว บิพิโดแบคทีเรียม ลองกัม และ บิพิโดแบคทีเรียม บิฟิดัม ซึ่งมีผลทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับและอยู่ในบัญชีรายชื่อเชื้อจุลินทรีย์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก

 

ผลิตภัณฑ์ พาราไดม์เพิรลส์ ไอซี แบ่งบรรจุ 30 เม็ดบนแผง Blister หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันและซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไป