Health Stories

Health Stories

ปี : 2014 |

การออกกำลังกายมีความสำคัญในการช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ร่างกายมีสมรรถภาพการทำงานดีขึ้น คล่องแคล่ว มีชีวิตชีวาและมีความสุข ทั้งนี้ การออกกำลังกายควรกระทำอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านอายุ วัย สภาพร่างกายก่อนเริ่มออกกำลังกาย และโรคประจำตัว ผู้ที่อายุมากกว่า 40 ปีควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของร่างกาย

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพควรเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิค คือ ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 20-30 นาที ในความหนักที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นประมาณ 80-100 ครั้งต่อนาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 วัน ผู้ออกกำลังควรแต่งกายให้เหมาะสมกับกีฬา ใส่เสื้อผ้าที่โปร่งสบาย ระบายความร้อนได้ดี รองเท้าที่ใส่ควรมีขนาดพอดีและเหมาะกับกีฬา เพื่อป้องกันการหกล้ม

 นอกจากนี้แล้ว ปัจจัยที่สำคัญในการออกกำลังกายเพื่อความปลอดภัยอีกประการหนึ่งคือการวอร์มอัพและคูลดาวน์ ก่อนและหลังการออกกำลังกาย ควรมีการเตรียมกล้ามเนื้อให้พร้อมด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือทานวดกล้ามเนื้อด้วยน้ำมันหรือครีมนวดที่มีความร้อน ช่วยขยายหลอดเลือดที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อ เมื่อออกกำลังกายสิ้นสุดแล้วควรยืดเหยียดกล้ามเนื้ออีกครั้งหนึ่ง และถ้ามีอาการเจ็บควรประคบเย็นในช่วงแรกหลังการออกกำลังกาย และใข้ครีมนวดร้อนภายหลัง

 

บทความโดย รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกและข้อ