• Our Mission

  เรามุ่งมั่นส่งมอบเวชภัณฑ์ยาคุณภาพในราคาที่เหมาะสมให้กับลูกค้าของบริษัท เราต้องยืนหยัดในการให้ความสนใจกับคุณภาพของยาที่เราผลิตอย่างต่อเนื่อง เพราะคุณภาพคือสิ่งที่เรายึดมั่นเป็นอันดับแรก
                                                                    อ่านต่อ >>
 • Factsheet

  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาสามัญชั้นนำของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในสิบบริษัทเวชภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยาของประเทศ
                                                                    อ่านต่อ >>


Recent Activities

 • สาธารณสุขจังหวัดเลยและโรงพยาบาลเลย จัดโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง CME COURSE ครั้งที่ 38 แก่แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไปและแพทย์... อ่านต่อ
 • การประชุมวิชาการ BERLIN DAYครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม Laos Plaza เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ... อ่านต่อ
 • บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ได้สนับสนุนงาน "Reviews in Internal Medicine" เพื่อทบทวนความรู้ ให้กับแพทย์ Resident เป็นปีที่ 28... อ่านต่อ
 • "สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามแนวพระยุคลบาท" โดยมูลนิธิเบอร์ลินสายฝน (บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด) ร่วมกับมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา... อ่านต่อ
 • พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยใน "คุณแม่สงวน ไชยนุวัติ" ขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร... อ่านต่อ
 • บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย... อ่านต่อ