สถิตกลางใจประชาราษฎร์

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด

เข้าสู่เว็บไซต์หลัก