• Our Mission

    เรามุ่งมั่นส่งมอบเวชภัณฑ์ยาคุณภาพในราคาที่เหมาะสมให้กับลูกค้าของบริษัท เราต้องยืนหยัดในการให้ความสนใจกับคุณภาพของยาที่เราผลิตอย่างต่อเนื่อง เพราะคุณภาพคือสิ่งที่เรายึดมั่นเป็นอันดับแรก
                                                                      อ่านต่อ >>
  • Factsheet

    บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาสามัญชั้นนำของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในสิบบริษัทเวชภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยาของประเทศ
                                                                      อ่านต่อ >>

Recent Activities

Upcoming Activities