News & Activities

News & Activities

ปี : 2019 | 2018 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูลติคอล อินดัสตรี้ จำกัด อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคตับแก่เภสัชกรร้านยา


 

กรุงเทพ (23 กันยายน 2555) - บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูลติคอล อินดัสตรี้ จำกัด จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคตับ” ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนทัล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโรคตับและการรักษา ให้แก่เจ้าของและเภสัชกรร้านยา  ซึ่งจะนำไปสู่การให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาที่ถูกต้องแก่ลูกค้าที่เข้ามาขอรับคำปรึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ. เติมชัย ไชยนุวัติ ประธานบริษัท กล่าวเปิดงาน และ รศ.นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลศิริราช และอุปนายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมฟังกว่า 100 คน