News & Activities

News & Activities

ปี : 2019 | 2018 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ร่วมออกบูธงานประชุมประจำปีครั้งที่ 29 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรม รอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา ระหว่างวันที่ 24 - 27 เมษายน พร้อมสนับสนุนการบรรยายวิชาการในหัวข้อ “FAQs in Cardiology”