News & Activities

News & Activities

ปี : 2019 | 2018 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมากที่สนใจเข้าร่วมงานที่ท้าทายและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Career Opportunity หรือโทร 02 252 4650