News & Activities

News & Activities

ปี : 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2014 | 2013 | 2012 |

 
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ร่วมออกบูธงานประชุมประจำปีครั้งที่ 29 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรม รอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา ระหว่างวันที่ 24 - 27 เมษายน พร้อมสนับสนุนการบรรยายวิชาการในหัวข้อ “FAQs in Cardiology”