News & Activities

News & Activities

ปี : 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2014 | 2013 | 2012 |

 
คุณกุลธิดา สุจรัสเศรษฐ์เมธา ผู้จัดการแผนกการตลาด มอบผลิตภัณฑ์ครีมนวดบรรเทาปวดบีจีสิค จำนวน 100 หลอด แก่มูลนิธิบางกอกโพสต์ เพื่อมอบแก่โรงเรียนบางกอกโพสต์ศึกษา (บ้านสะพลี) โดยคุณกุสุมา บีเคน ผู้จัดการมูลนิธิบางกอกโพสต์เป็นผู้รับมอบ