• Our Mission

    เรามุ่งมั่นส่งมอบเวชภัณฑ์ยาคุณภาพในราคาที่เหมาะสมให้กับลูกค้าของบริษัท เราต้องยืนหยัดในการให้ความสนใจกับคุณภาพของยาที่เราผลิตอย่างต่อเนื่อง เพราะคุณภาพคือสิ่งที่เรายึดมั่นเป็นอันดับแรก
                                                                      อ่านต่อ >>
  • Factsheet

    บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาสามัญชั้นนำของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในสิบบริษัทเวชภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยาของประเทศ
                                                                      อ่านต่อ >>

Recent Activities

เบอร์ลินร่วมใจ สู้ภัยโควิดชุมชน

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัดและมูลนิธิเบอร์ลินสายฝน ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ล...

เบอร์ลิน ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัดและมูลนิธิเบอร์ลินสายฝนเดินหน้าโครงการ เบอร์ลิน ร่วมใจส...

“สนามเด็กเล่นเบอร์ลินสร้างปัญญา“ แห่งที่ 3

เปิดสนามโครงการ "สนามเด็กเล่นเบอร์ลินสร้างปัญญา" แห่งที่ 3 ณ โรงเรียนวัดลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพื่อพัฒน...

CME COURSE ครั้งที่ 38

สาธารณสุขจังหวัดเลยและโรงพยาบาลเลย จัดโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง CME COURSE ครั...

การประชุมวิชาการ BERLIN DAYครั้งที่ 10

บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด จัดการประชุมวิชาการ BERLIN DAYครั้งที...

เป็นเจ้าภาพจัดงาน 28th Reviews in Internal Medicine

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ได้สนับสนุนงาน "Reviews in ...

Upcoming Activities