Career Opportunities

Career Opportunities

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ประจำโรงงานร่มเกล้า

Main Purpose of Job:
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยภายในโรงงาน ทำเอกสารส่งราชการในหน่วยงานต่าง ๆ

Basic Qualifications:
- เพศหญิง อายุตั้งแต่ 21-32 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
- เคยมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ขยัน อดทน