Our company

OUR COMPANY

เกี่ยวกับเบอร์ลิน


 

ผู้บริหาร

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาสามัญชั้นนำของประเทศไทย และมียอดขายอยู่ใน10 อันดับแรกของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย

>>


บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด บริหารโดย มร. อมาล คูมาร์ นาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของเบอร์ลิน ตั้งแต่การผลิต ไปจนถึงการจัดจำหน่ายและการทำการตลาด >>

พันธกิจ


 

คณะกรรมการบริษัท

เรามุ่งมั่นส่งมอบเวชภัณฑ์ยาคุณภาพในราคาที่เหมาะสมให้กับลูกค้าของบริษัท เราต้องยืนหยัดในการให้ความสนใจกับคุณภาพของยาที่เราผลิตอย่างต่อเนื่อง เพราะคุณภาพคือสิ่งที่เรายึดมั่นเป็นอันดับแรก

>>


 

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด เป็นบริษัทเอกชน ดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ บุตรชายนายแพทย์ชัย ผู้ก่อตั้ง เป็นประธาน

>>