Our Partners

Our Partners


เพื่อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท เบอร์ลินฯ ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ผลิตอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการนำเวชภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสมจากแหล่งต่างๆ มาให้ลูกค้าของเรา

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธมิตรของเรา ท่านสามารถเข้าเยี่มมชมเวปไซด์ของแต่ละบริษัทได้ตามข้อมูลข้างล่างนี้ – อย่างไรก็ตาม บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคออินดัสตรี้ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่า จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิเสธความรับผิดชอบของแต่ละบริษัทพันธมิตรของเรา

 

ลงนามสัญญาผูกพันระยะยาวกับบริษัทอะสิโนฟาร์มา เอจี  Acino Pharma  จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทอะสิโน ตั้งแต่ยารักษาอาการปวดไปจนถึงยารักษาโรคมะเร็ง ที่บริษัทเบอร์ลินฯ วางแผนจะจำหน่ายในประเทศไทย ลงนามในสัญญาการจัดหาเวชภัณฑ์กับอโปเท็ก Apotex,>บริษัทผู้ผลิตยาสามัญอันดับหนึ่งในประเทศแคนาดา
   

จัดซื้อสารตั้งต้นในการผลิตเวชภัณฑ์จากบริษัท Ethypharm ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในยุโรปด้านนวัตกรรมการนำส่งเวชภัณฑ์ภายในร่างกาย

 

 

Intas เป็นผู้นำระดับโลกในการพัฒนาสูตรเวชภัณฑ์ ผลิต และทำการตลาด บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศอินเดีย