Career Opportunities

Career Opportunities

นักวิทยาศาสตร์ (Production,QA,QC,R&D) (จำนวนมาก) ประจำโรงงานร่มเกล้า

Main Purpose of Job:
ทำงานในห้อง Lab ใช้เครื่องมือทาง Lab ได้คล่อง

Basic Qualifications:
- เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 21-32 ปี (ผู้ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สาขาจุลชี
- มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความอดทน
- มีประสบการณ์แผนกควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
- ทำงานเป็นกะได้
** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ทุกสถาบัน**