Career Opportunities

Career Opportunities

พนังงานฝ่ายผลิต (จำนวนมาก) ประจำโรงงานร่มเกล้า

Main Purpose of Job:
อยู่ในฝ่ายกระบวนการผลิตยา แล้วแต่เห็นสมควรว่า ท่านใดถนัดทางด้านไหน บริษัทมีโอที และสวัสดิการรองรับทุกท่านที่เข้ามาร่วมงาน

Basic Qualifications:
- เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 21-32 ปี (ผู้ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
- จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือ ม.6 , ปวช. , ปวส. หรือเทียบเท่า
- ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
- มีความอดทน และขยัน ตรงต่อเวลา
- ทำงานเป็นกะได้