Career Opportunities

Career Opportunities

พนักงานคลังสินค้า (จำนวนมาก) ประจำโรงงานร่มเกล้า

Main Purpose of Job:
- ดูแลและจัดสรร รายการในคลังสินค้าให้เป็นหมวดหมู่
- ทำงานเอกสารธุรการอื่น ๆตามที่หัวหน้างานกำหนด

Basic Qualifications:
- เพศชาย อายุตั้งแต่ 21-32 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- จบการศึกษาระดับ ม.6 ,ปวช , ปวส หรือเทียบเท่า
- ร่างการสมบูรณ์ แข็งแรง
- มีความขยัน อดทน และตรงต่อเวลา
- ทำงานเป็นกะได้