Career Opportunities

Career Opportunities

QA Staff พนักงานประกันคุณภาพ (จำนวนมาก) ประจำโรงงานร่มเกล้า

Main Purpose of Job:
- ดูแลด้านการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- เตรียมเอกสาร

Basic Qualifications:
- เพศหญิง อายุ 21-32 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช , ปวส , ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
- มีประสบการณ์ QC QA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ร่ายการสมบูรณ์แข็งแรงดี
- ทำงานเป็นกะได้